Menu

หลาย กรรมวิธีการทำงานของสติปัญญาต่อการเล่น Gclub

February 26, 2016 - Uncategorized

  หรือว่าแปลเป็นไทยว่าตัดตอน ในช่วงเด็กเซลล์สมองจะมีมากจนล้น ช่วง 9-15 ขวบสมองจะเริ่มละลายประสาทส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพื่อที่จะให้สมองส่วนที่ใช้เสมอทำงานได้ดีขึ้น

 

   ด้านที่ 1  จำนวนเซลล์สมองของเด็กอายุ 15 ขึ้นไปจะมีต่ำกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากกระบวนการพรุนนิ่ง จึงมุ่งหวังให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้มาก ซึ่งเป็นส่วนสมองที่ใช้มองอนาคตระยะยาว มองสภาวการณ์ภายหน้า วางแผนการการทำงาน การตัดสินใจเลือก ประเมินผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความหมายในการคิดพิเคราะห์ คิดค้นและจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยเป็นส่วนใหญ่มักจะมีความใจร้อน มุทะลุ เมื่ออยู่ในภาวการณ์นี้บ่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub Casino การเล่นการพนันขันต่อ การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการทะเลาะเบาะแว้ง การแปรเปลี่ยนเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกขณะ เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ทำ

 

    ซึ่งการเสี่ยงโชคไม่ได้ถูกองค์การอนามัยโลกเรียงอยู่ในจำพวกการเสพติด ในประเภทนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบลักขโมย ชอบจุดไฟเผาสิ่งต่างๆ และติดการเสี่ยงโชค ในวงการจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดปกติในด้านการระงับใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถหยุดเล่น Gclub Online ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วกลุ้มใจแต่ก็ยังจะทำ และเป็นมุมมองทางจิตวิทยาที่พิเศษไม่เหมือนการติดยาเสพติดทั่วไป เรายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการบำบัดที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นสาระสำคัญที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ

 

   ประเด็นที่ 3 คือประเด็นทางพันธุกรรม แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางพันธุกรรม การติดการพนันก็เหมือนการติดเหล้า การมีบุคลิกลักษณะต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นแบบเดียวกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ในบางเวลาคนไข้ไม่ได้อยากติดเหล้า ไม่ได้อยากมีนิสัยเกเร และไม่ได้อยากเล่นการเสี่ยงโชคแล้วติดแล้วหยุดไม่ได้ แต่มันเป็นพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม การค้นคว้าด้านพันธุกรรมช่วงหลังๆ จะพบว่าการผันแปรของสิ่งแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อดีเอ็นเอในมนุษย์ได้ นั่นคือในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดโอกาส ทุกอย่างสมควร มันสามารถทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้มีผลกระทบกับตัวเรา แต่จะมีผลกระทบต่อพันธุกรรมของเรา ซึ่งเชื้อสายเราจะได้รับไป ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ บรรพบุรุษเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง บรรพบุรุษเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปเกิดที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่แท้จริง ว่าอย่างการเสี่ยงโชค Gclub จะมีส่วนทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีการค้นคว้าที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในวิธีการถัดไป