Menu

นักแต่งเพลงสะท้อนสังคมอดีตคนคุก

นักแต่งเพลงหลายคนที่แต่งเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับชีวิตจริงของใครบางคน และตรงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

มีImageอะไรหลายอย่างที่สะท้อนออกมาผ่านท่วงทำนองของเสียงเพลง คนที่เคยโดนจับขังให้อยู่ในเรือนจำไม่ว่าจะคดีอะไรก็ตามแต่ เขาจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้มากกว่าคนที่จิตนาการณ์เอง บางครั้งครูสอนในห้องเด็กๆ ก็ไม่เข้าใจเท่ากับการนั่งฟังคนเคยติดคุกเพราะการพนันมาก่อน เนื้อหาเพลงที่สะท้อนปัญหาสังคม เช่น บางเพลงแต่งเพื่อให้คนฟังสำนึกรักในความเป็นไทย บางเพลงสะท้อนปัญหาสังคมที่มีทั้งเรื่องของการติดยาเสพติด การเล่นการพนัน การดื่มสุรา รวมไปจนถึงพยายามถ่ายทอดความทุกข์ ความสุข
ของคนที่แต่งหรืออาจจะเป็นการแต่งตามอารมณ์ก็ตาม เรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยกย่องมากเพราะคนแต่งเพลงที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคมนับว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากและยังน่ายกย่องอีกด้วย